Hier kan u kennis maken met een anamnese formulier dat online ingevuld kan worden. De ingevulde gegevens worden opgeslagen in een database en gekoppeld aan uw profiel. Daardoor is het mogelijk om gegevens ook op een later tijdstip en vanaf elke computer met internet verbinding, beschikbaar te maken. Ook kunnen gegevens vergeleken worden, kunnen patiëntgroepen met elkaar vergeleken worden en mogelijk wat nog belangrijker is: kan de kwaliteit van zorg meetbaar worden gemaakt. Dit online systeem werkt met een puntensysteem. Elk antwoord krijgt een aantal punten en voor elk gezondheidspatroon of domein wordt het totaal van de punten berekend. Bij evaluatie van zorg wordt het aantal punten opnieuw vastgesteld en kan worden gekeken of de cliënt wat betreft bepaalde zorgdomeinen, erop vooruit of achteruit is gegaan.

Dit anamnese formulier betreft een demonstratie formulier en is niet bedoeld voor de zorgpraktijk. Als u interesse heeft in het gebruik van dit formulier en deze online applicatie, neem dan contact op. Voor gebruik binnen uw zorginstelling is het nodig om een licentie aan te vragen voor gebruik van de NANDA database. Verder is het belangrijk dat het anamnese formulier in overleg wordt aangepast aan uw zorginstelling en uw wijze van werken.

Persoonsgegevens
/ /
Anamnese vragen: Domein 1

Help me doorwerken.

Bedankje voor Meindert
Een koffie doet veel goeds. Bedankt alvast.
Alvast bedankt voor uw bedankje.